Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú:
1. Ako zhromažďujeme, uchovávame a používame osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom GS Housing Group online a prostredníctvom WhatsApp, telefónnej alebo e-mailovej komunikácie, s ktorou s nami môžete komunikovať.

2. Vaše možnosti týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie informácií
Informácie od používateľov Stránky zhromažďujeme rôznymi spôsobmi:
1. Dopyt: Aby zákazníci dostali cenovú ponuku, mohli vyplniť online dopytový formulár s osobnými údajmi vrátane, ale nie výlučne, vášho mena, pohlavia, adresy (adres), telefónneho čísla, e-mailovej adresy atď.Okrem toho môžeme požiadať o vašu krajinu bydliska a/alebo krajinu prevádzky vašej organizácie, aby sme mohli dodržiavať príslušné zákony a nariadenia.
Tieto informácie sa používajú na komunikáciu s vami o dopyte a našej stránke.

2. Súbory denníka: Ako väčšina webových stránok, server stránky automaticky rozpozná internetovú adresu URL, z ktorej pristupujete na túto stránku.Môžeme tiež prihlásiť vašu adresu internetového protokolu (IP), poskytovateľa internetových služieb a dátum/časovú pečiatku na účely správy systému, interného marketingu a riešenia problémov so systémom.(Adresa IP môže naznačovať umiestnenie vášho počítača na internete.)

3.Vek: Rešpektujeme súkromie detí.Vedome ani zámerne nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Na inom mieste tejto Stránky ste prehlásili a zaručili, že máte buď 18 rokov, alebo túto stránku používate pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka.Ak máte menej ako 13 rokov, neodosielajte nám žiadne osobné údaje a pri používaní stránky sa spoľahnite na rodiča alebo opatrovníka, ktorý vám pomôže.

Bezpečnosť údajov
Táto stránka obsahuje fyzické, elektronické a administratívne postupy na zabezpečenie dôvernosti vašich osobných údajov.Používame šifrovanie Secure Sockets Layer ("SSL") na ochranu všetkých finančných transakcií uskutočnených prostredníctvom tejto Stránky.Vaše osobné údaje chránime aj interne tak, že prístup k vašim osobným údajom poskytujeme iba zamestnancom, ktorí poskytujú konkrétnu službu.Napokon, spolupracujeme iba s poskytovateľmi služieb tretích strán, o ktorých sme presvedčení, že primerane zabezpečujú všetok počítačový hardvér.Napríklad návštevníci našej stránky majú prístup k serverom, ktoré sú umiestnené v bezpečnom fyzickom prostredí a za elektronickým firewallom.

Aj keď je naše podnikanie navrhnuté s ohľadom na ochranu vašich osobných údajov, nezabudnite, že 100 % bezpečnosť v súčasnosti neexistuje nikde, online ani offline.

Aktualizácie týchto zásad
To keep you informed of what information we collect, use, and disclose, we will post any changes or updates to this Privacy Notice on this Site and encourage you to review this Privacy Notice from time to time. Please email us at ivy.guo@gshousing.com.cn with any questions about the Privacy Policy.